Please ensure Javascript is enabled for purposes of website accessibility

ברי פיירי – פירות קפואים

תנאי שימוש באתר

מבוא

ברוכים הבאים לאתר ההזמנות של “ברי פרי פירות קפואים” https://shop.berryfairy.co.il/

אתר זה מאפשר ביצוע רכישה מקוונת של פירות קפואים ומוצרים נוספים במשלוח עד לפתח בית הלקוח. בעל האתר ומפעילו הינו “ברי פיירי” ע.מ. 036749927 שמשרדו רשום ברחוב אהוד מנור 10 בכפר יונה (להלן: “בעלי האתר” ו/או “ברי פיירי“)

 1. בכל שאלה, הערה או בעיה הנוגעות לאתר נשמח לתת לכם מענה באמצעות וואטסאפ למספר 054-5967670 או במייל: beryfairy@gmail.com.
 2. האמור בתקנון זה מתייחס באופן שווה לבני שני המינים, והשימוש בלשון זכר הוא מטעמי נוחות בלבד.
 3. הנך מתבקש לקרוא את כל סעיפי תקנון האתר, בהרשמה לאתר ובביצוע פעולות במסגרתו על ידך הינך מאשר כי קראת את התקנון, וכי הנך מסכים ומאשר את כל הוראותיו.
 4. אישור קריאת התקנון מהווה הסכם מחייב בין הגולשים ו/או המשתמשים באתר לבין בעלי האתר.
 5. תהליך ההזמנה והרכישה באתר יהיו כפופים לתנאים המפורטים בתקנון זה.
 6. רכישת פריטים ו/או ביצוע הזמנה באתר תתאפשר למשתמש שהינו בעל כרטיס אשראי בתוקף, אשר גילו עולה על 18. במידה והינך קטין (מתחת לגיל 18) או אינך זכאי לבצע פעולות משפטיות ללא אישור אפוטרופוס, הנך נדרש לידע את הוריך ו/או את האפוטרופוסים החוקיים שלך (“ההורים”) בדבר הוראות תקנון זה ולקבל את אישורם לביצוע כל פעילות, מכל סוג שהוא, במסגרת האתר. על ההורים חלה אחריות ליידע את הקטינים המעוניינים לגלוש באתר בדבר התקנון וכן לפקח על פעילות הקטינים בכדי שהקטינים יפעלו על פי תנאי תקנון זה. כל פעילות אשר תבוצע על ידי הקטינים באתר מהווה הסכמה של הקטינים ו/או ההורים לאמור בתנאי התקנון.
 7. בעלי האתר שומרים לעצמם את הזכות להפסיק את שימושך באתר אם לא תעמוד באחד או יותר מתנאי השימוש המפורטים להלן וכן את הזכות לעדכן את תנאי השימוש מעת לעת, לפי שיקול דעתם הבלעדי וללא צורך במסירת הודעה כלשהי מראש. ויובהר, נוסח תנאי השימוש המחייב והקובע הינו הנוסח המפורסם באתר.
 8. בעלי האתר שומרים לעצמם את הזכות לעדכן ולשנות את התקנון מעת לעת עפ”י שיקול דעתם הבלעדי, וזאת ללא כל צורך במתן הודעה מוקדמת ללקוח המשתמש באתר (להלן: “הלקוח” ו/או “המשתמש”). ללקוח לא תהא כל טענה ו/או תביעה כלפי האתר ובעליו בגין עדכון ו/או שינוי כאמור, לפיכך הנך מתבקש מעת לעת כאשר אתה מבצע קניות באמצעות האתר לקרוא את התקנון.
 9. בעלי האתר רשאים לשנות או להפסיק בכל עת את פעילותו ללא הודעה מוקדמת.
 10. בעלי האתר שומרים לעצמם את הזכות שלא לאפשר ללקוח מסוים להזמין מוצרים מהאתר מכל סיבה שהיא, וזאת ע”פ שיקול דעתם הבלעדי וללא צורך בנימוק או הסבר.
 11. בעלי האתר לא יהיו אחראים בכל מקרה של איחור או עיכוב באספקה שמקורו בכוח עליון, שביתה או השבתה, סגר כללי או חלקי.
 12. הנהלת האתר שומרת לעצמה את הזכות לדרוש מהמשתמש להיות נוכח בעת מועד האספקה או להציג ת.ז ו/או כרטיס אשראי.
 13. הנהלת האתר שומרת לעצמה את הזכות לבטל אספקת פריטים אשר נפלה טעות סופר או שגיאת קולמוס באשר למחירם, לתיאורם, דמי משלוח, ומועדי אספקה.

הגנת הפרטיות

 1. השימוש באתר מותנה במסירת פרטים מזהים נכונים (שם, כתובת מלאה לרבות קומה ודירה, טלפון, כתובת הדואר האלקטרוני של הלקוח). מובהר כי אין חובה למסור פרטים כלשהם מעבר לפרטים הבסיסיים הנדרשים בטופס ההצטרפות למעט פרטי תשלום.
 2. בעת ההרשמה לאתר על הלקוח למלא טופס הצטרפות, על פי ההנחיות המופיעות בו. הפרטים שנמסרו על ידי הלקוח ומידע נוסף שהצטבר אודותיו יישמר במאגר המידע של האתר והוא מאשר לו לעשות בו שימוש בכפוף להוראות כל דין.
 3. בהצטרפותו לאתר, הלקוח מאשר לאתר לכלול אותו ברשימת לקוחותיו ולעשות שימוש בפרטים שיימסרו על ידו במועד ההרשמה ו/או שנצבר אודותיו במהלך השימוש באתר, על מנת ליצור קשר עימו ולעדכן אותו בדבר מבצעים באתר או בנוגע לשירותים נוספים. כמו כן אישור מהווה הסכמה להימנות על תפוצת הדיוור של בעלי האתר או מי מטעמם.

רכישת מוצרים ושירותים באתר

 1. באתר נמכרים פירות קפואים  ומוצרים נוספים כמפורט ברשימות המוצרים המופיעות באתר.
 2. יובהר כי בעלי האתר אינם יצרנים ואינם עוסקים בייצור המוצרים אלא רק בשיווקם ללקוח. ללקוח לא תהיה כל טענה כלפי בעלי האתר אודות הליך הייצור של המוצרים ו/או רכיבי המוצרים ו/או ערכים תזונתיים ו/או איכותם.
 3. האתר רשאי לשנות בכל עת לפי ראות עיני בעליו את ההיצע ו/או את מגוון המוצרים המוצגים ברשימת המוצרים המופיעים באתר, את מחירי המוצרים ולהחליף או להוסיף מוצרים לרשימת המוצרים או להוציא מוצרים מהרשימה וזאת מעת לעת, והכל על פי שיקול דעתו הבלעדי.
 4. תמונות המוצרים המופיעות באתר הינן להמחשה בלבד ואינן מחייבות באופן כלשהו את האתר.
 5. המוצרים הנמכרים באתר ואשר מעצם טבעם יש לבוחרם, יבחרו על ידי צוות החברה ובאי כוחם ובחירתם תעשה בהתאם לשיקול דעתם הבלעדי, וזאת בכל הקשור לטיב ו/או טריותם של המוצרים, זנים שונים על פי שיקול דעת בעלי האתר וללקוח לא תהא כל טענה ו/או תביעה בגין המוצרים שיסופקו לו.
 6. יתכן ויופיעו באתר גם מוצרים שאינם נמצאים בהכרח במלאי, במקרה זה, וכאשר הוזמנו מוצרים שאינם קיימים במלאי, הלקוח פוטר את האתר מהתחייבות כלשהי לספק לו את המוצר, וכמובן שהלקוח לא יחויב בגין המוצר שלא סופק.
 7. האתר נועד למכירה לצרכנים ביתיים בלבד, אולם, האתר שומר לעצמו את הזכות על פי שיקול דעתו הבלעדי למנוע מכירת מוצרים כלשהם ללקוח מעבר לכמות מסוימת, ולקבוע תעריפים שונים לכמויות סיטונאיות.
 8. מחיר המוצרים הנמכרים באתר ישתנה ע”פ שיקול דעתם הבלעדי של בעלי האתר וללא צורך במתן כל הודעה מראש.
 9. כל הזמנה אשר מתבצעת באתר כפופה לאישור בעלת האתר. בתוך זמן סביר ממועד ביצוע ההזמנה על ידי הלקוח באתר, תועבר ההזמנה לאישור בעלי האתר שיבחנו האם כתובת האספקה נמצאת ברשימת אזורי החלוקה, האם ההזמנה עומדת בסכום המינימום הנדרש כמפורט באתר והאם יש צורך בגביית דמי משלוח. ככל ותנאי מתנאים אלו אינו מתקיים או חסר, יצרו בעלי האתר קשר עם הלקוח המזמין ויודיעו לו על ביטול ההזמנה או על הצורך בביצוע ההשלמה והלקוח יוכל לבחור האם לבטל את ההזמנה או להשלימה והחיוב הסופי יהיה לאחר ​האישור כאמור. יובהר כי הזנת פרטי אשראי באתר אינה מהווה תשלום אלא תשלום מותלה והחיוב בפועל יתבצע רק לאחר אישור ברי פיירי את ההזמנה ואת מועד האספקה. חשבונית תשלח למייל או לוואטסאפ של הלקוח לאחר חיוב הכרטיס.
 10. יובהר כי כל הזמנה באתר כפופה למינימום הזמנה כמפורט באתר https://shop.berryfairy.co.il/cities, דמי המשלוח ומינימום ההזמנה כמפורט בטבלה הנ”ל. הזמנה מתחת לסכום של 100 ש”ח לא תאושר למשלוח.

 התשלום

 1. התשלום בגין ההזמנה יתבצע באמצעות כרטיס אשראי שהונפק על ידי אחת מחברות כרטיסי האשראי המוכרות והפועלות בארץ, ואשר פרטיו נמסרו ע”י הלקוח במועד הרשמתו לאתר ובכפוף לכך שחברות אלו מתירות את ביצוע התשלומים או לחלופין במזומן לשליח במעמד האספקה.
 2. התשלום עבור המוצרים שהוזמנו יהיה לפי מחירם במועד ביצוע ההזמנה, אולם במקרים בהם חל שינוי משמעותי במחיר פריט כלשהו, האתר שומר לעצמו את הזכות ליצור קשר עם הלקוח ולהודיע לו על השינוי במחיר, וללקוח תהיה האפשרות לאשר את ההזמנה לפי המחיר המעודכן או לבטל את הזמנת הפריט.
 3. סכום התשלום בגין ההזמנה יכלול את התשלום בגין דמי המשלוח כפי שאלו מפורטים באתר בכפוף למינימום ההזמנה הנדרש, לפירוט:https://shop.berryfairy.co.il/cities.
 4. לתשלום באמצעות כרטיס האשראי באתר: יש לבחור בתשלום ולהזין פרטי כרטיס אשראי ופרטים אישיים כגון: שם, כתובת מדויקת, כתובת דואר אלקטרוני, טלפון ופרטים נוספים באם ידרשו לשם ביצוע העסקה.
 5. חיוב כרטיסי האשראי מתבצע ישירות באמצעות שירותי הסליקה המאובטחים של חברת “icredit” שהינה בעלת מערכת מתקדמת ובטוחה לסליקת כרטיסי אשראי.
 6. בתום ביצוע החיוב יקבל המשתמש הודעה בדואר אלקטרוני אודות פרטי ההזמנה שביצע, אישור סופי (להלן:”האישור הסופי“) בדבר ביצוע העסקה יאושר רק לאחר בדיקת פרטי כרטיס האשראי ע”י חברות האשראי (להלן: “עסקה”)  ולאחר בדיקת בעלי האתר שההזמנה עומדת במינימום הנדרש, מה סכום דמי המשלוח הדרוש אם בכלל והאם הכתובת מצויה באיזורי המשלוח. יובהר כי המינימום הינו הכרחי גם במקרה של זיכוי ו/או קוד הנחה/הטבה.
 7. במידה וההזמנה לא אושרה ע”י חברות האשראי, יקבל המשתמש הודעה בדואר האלקטרוני ובמקרה זה באפשרותו לפנות לשירות הלקוחות בטלפון ולהסדיר את פרטי ההזמנה, אחרת ההזמנה תבוטל.

משלוח ואספקה

 1. בעלי האתר יספקו את המוצרים לכתובת הלקוח, כפי שהיא פורטה בטופס ההזמנה. לאחר אישור ההזמנה על ידי בעלי האתר יקבל הלקוח הודעה בדבר יום החלוקה הצפוי. יום לפני האספקה, יקבל הלקוח הודעה בה יצוין טווח השעות של האספקה. אי התנגדות ו/או ניסיון לתאם מחדש לטווח שעות של האספקה מהווה אישור לטווח הנ”ל.
 2.  המשלוח יסופק ללקוח בהתאם לאזורי המשלוח ובמועדי האספקה המפורטים באתר.
 3. ‘ברי פרי’ תעשה כל מאמץ לספק את כל המוצרים הנכללים בהזמנה, אולם לצערנו לא תמיד יהיו כל המוצרים זמינים לפיכך, ‘ברי פרי’ איננה מתחייבת לספק את כל המוצרים שבהזמנה בין אם צוין, שהם במלאי ובין אם לאו וללקוח לא תהא כל טענה ו/או תביעה כלשהי כלפי האתר ובעליו בגין אי אספקת מוצר כלשהו מההזמנה, מובן כי מוצר שלא יסופק על ידי האתר לא יחויב.
 4. הלקוח מסכים ומאשר כי במידה ובעת מועד אספקת המוצרים, לא יהיה הוא או מי מטעמו במענו, ולא יהיה מענה טלפוני כשהשליח ינסה ליצור קשר, ובהנחה ולא הייתה התנגדות או נסיון לתיאום אחר לשעות האספקה,  הוא מאשר ל-‘ברי פרי’ להשאיר את ההזמנה ליד דלת ביתו ולברי פיירי ינתן שיקול דעת באם להשאיר אמצעים לשמירת קור ובאם לא. הושארה תיק לשמירת קור, יחוייב הלקוח בסך של 25 ש”ח כולל מע”מ בגין עלות התיק הנ”ל, וללקוח לא תהיה התנגדות ו/או טענה כלפי ברי פיירי בשל כך.
 5. באחריותו של הלקוח להשאיר מספר טלפון נוסף ופרטי גישה מדויקים לכתובת. ככל ולא יושארו בטופס ההזמנה פרטים מספקים למציאת כתובת האספקה ו/או לא יהיה מענה מצד הלקוח כשהשליח ינסה ליצור קשר והשליח לא יוכל להשאיר את המשלוח בשל אותם פרטים חסרים, לא תסופק ההזמנה  והלקוח יאלץ להמתין למועד המשלוח הבא. ההזמנה לא תבוטל אוטומטית במקרה זה וללקוח לא תהיה כל טענה לברי פיירי בשל כך.
 6. הלקוח מסכים ומאשר בזאת, כי ככל והושארה ההזמנה בסמוך מענו או במקום אחר שתואם, האחריות בדבר המוצרים הינה שלו בלבד ובכל במקרה של גניבה, קלקול או כל בעיה אחרת בקשר לכך לא יוכל לבוא הלקוח בטענה ו/או תביעה כנגד האתר ובעליו.

 החזרת מוצרים

 1. על הלקוח מוטלת החובה לבדיקת תכולתו של המשלוח עם קבלתו ולהשוות אותו לתעודת משלוח או חשבונית בעת האספקה.
 2. החזרת מוצרים שאינם מתכלים (כלומר שאינם מוצרי מזון כגון פירות קפואים או מוצרי מזון אחרים כמפורט באתר) תתאפשר בכפוף לחוק הגנת הצרכן, תשמ”א-1981.
 3. במקרה של אספקת מוצרים פגומים ו/או מקולקלים או במקרה שתתגלה אי התאמה בין ההזמנה למוצרים המסופקים, על הלקוח להודיע על כך, לשירות הלקוחות בתוך 24 שעות לאחר מועד האספקה, אי מתן הודעה בפרק הזמן כאמור מהווה ויתור של הלקוח בדבר כל טענה ו/או תביעה בקשר, לאי התאמה ו/או אי שביעות רצון מצידו. אי התאמה על פי סעיף זה אינה אי שביעות רצון מזן הפרי ו/או מטעמו ככל ולא מדובר במוצר מקולקל.
 4. מוקד שירות הלקוחות 054-5967670 בשיחה או בוואטסאפ, יתאם עם הלקוח את ההשלמה או ההחלפה או ההחזרה של המוצר או זיכוי כספי ללקוח, לפי העניין וככל שמתחייב על פי הנסיבות ועל פי הדין.
 5. מובהר בזאת כי כל השלמה ו/או החלפה ו/או החזרת מוצר כאמור לעיל, תחייב את הלקוח בדמי משלוח.

 ביטול ושינוי הזמנה

 1. ביטול או שינוי הזמנה על ידי הלקוח יתאפשר אך ורק לפני מועד סגירת ההזמנות ולכל המאוחר עד שעה 16:00 יום לפני החלוקה.
 2. ברי פיירי תהא רשאי לבטל הזמנה ו/או לשנות את מועד החלוקה ובלבד שתמסור על כך ללקוח הודעה לפני מועד האספקה. במקרה של ביטול לא יחויב הלקוח בתשלום בגין ההזמנה, ברי פיירי תהא רשאי לשנות הזמנה ולא לספק מוצר שאיננו נמצא במלאי ו/או שהלקוח לא אישר את הספקתו במחיר מעודכן, וזאת ללא הודעה מראש ללקוח. במקרה של אי אספקת מוצר כאמור יחויב המזמין בהתאם להזמנה ששונתה.
 3. החזרת מוצרים וביטול הרכישה תהיינה בהתאם ובכפוף להוראות החוק, לרבות הוראות חוק הגנת הצרכן, התשמ”א – 1981, הוראות חוק המכר, התשכ”ח – 1968, והוראות חוק כרטיסי חיוב התשמ”ו – 1986, ו/או בכפוף למדיניות שירות הלקוחות של האתר, כפי שתקבע מעת לעת.

 אבטחת מידע

 1. אתרנו נתמך ע”י kala-crm בכדי לאפשר לכם להנות מקנייה בטוחה לחלוטין. באתר מופעלים מנגנוני הגנה מתקדמים על מנת לאבטח את המידע בו.
 2. המשתמש מאשר כי ידוע לו שהאתר עושה שימוש באמצעי אבטחת מידע אשר מהווים סטנדרט בתעשיית האינטרנט וזאת על מנת להגן על המידע המצוי באתר. למרות האמור לעיל, ידוע למשתמש כי השימוש באינטרנט חשוף לסיכונים במערכות המבוססות רשתות תקשורת, וכי על אף המאמצים שמשקיע האתר, אין אפשרות לאבטחה מוחלטת כנגד חדירה לאתר. בשום מקרה, האתר ו/או בעליו לא יהיו אחראים לנזק שנגרם למשתמש בעקבות פריצה כאמור ולא יהיו אחראים בגין העברת מידע אודות המשתמש לצד ג’ כלשהו ו/או פרסום המידע ו/או כל שימוש אחר שיעשה במידע הנוגד הוראות כל דין.
 3. המשתמש מתחייב שלא לבצע או לנסות לבצע כל פעולות שיבוש פעולת האתר, לרבות- כל ניסיונות חדירה, סריקה ו/או חשיפת מידע וכדומה.

 קניין רוחני

 1. הקניין הרוחני באתר לרבות הבעלות על המידע, זכויות היוצרים, סימני המסחר, שמות מסחריים עיצוב גרפי וכדו’ שייכים בלעדית לבעלי האתר.
 2. בעלי האתר מאשרים לעשות שימוש לא מסחרי בלבד במידע שבאתר, לרבות שיכפול והעתקה, ובלבד שבסמוך לו יצוין מקורו באתר ‘ברי פרי’ בתוספת קישור לאתר.
 3. המשתמש באתר מצהיר כי אין לו כל זכות קניינית באמור בחוות הדעת שהועלו על ידו לאתר, ולאתר ובעליו יתאפשר לעשות בחוות הדעת כל שימוש לפי שיקול דעתם הבלעדי.

 שונות

 1. המידע אודות המוצרים באתר אינו מהווה מידע רפואי או חוות דעת על ידי מומחה הנתמך בסימוכין מדעי ו/או רפואי ו/או נטורופתי כלשהו, ואינו תחליף לבדיקה עצמאית של הלקוח לגבי כדאיות צריכת המוצרים על ידו, לרבות על ידי רופא, תזונאי ו/או מומחה מטעמו. ללקוח לא תהיה כל טענה כלפי ברי פיירי אודות מרכיבי המוצרים, ו/או תגובה כזו או אחרת לצריכת המוצרים ועל הלקוח לבדוק כל מידע אודות צריכת המוצרים על ידי רופא או גורם מקצועי מטעמו טרם ביצוע ההזמנה.
 2. בכל עניין הנוגע לכשרות המוצרים יש לשלוח שאילתא אודות המוצרים הרצויים לבעלי האתר, שכן כשרות המוצרים הינה נתון משתנה. האחריות אודות בירור נושא הכשרות היא של הלקוח בלבד וללקוח לא תהיה כל טענה כלפי ברי פיירי אודות כשרות המוצרים.
 3. על דרך ההתקשרות באמצעות תקנון זה וכל הקשור בו יחולו הוראות הדין הישראלי בלבד וסמכות השיפוט הייחודית, הינה נתונה לבתי המשפט בתל אביב.
 4. כל הודעה שתשלח ע”י האתר ללקוח על פי הכתובת או האימייל שניתנה ע”י הלקוח בעת הרישום לאתר תחשב כאילו הגיעה ליעדה ביום מסירתה.
 5. השימוש באתר כפוף לדיני מדינת ישראל ולחוקיה ובמקרה של מחלוקת או סכסוך ו/או תביעה בקשר עם תנאי שימוש אלו, תהא סמכות השיפוט נתונה לבית המשפט המוסמך בתל אביב, ישראל.

תודה וקנייה מהנה!

בניית חנות וירטואלית

בחרו באיזה יום לקבל את המשלוח

הקלידו את היישוב בו אתם מתגוררים.

לחצו על התאריך בו אתם מעוניינים (ללחוץ על הטקסט) ושמירה כדי להמשיך הלאה